Криза! Бюджетният дефицит на САЩ с рекордно ниво в периода октомври-декември