Анатолий Рибаков: Само хората се унижават един друг