SCMP: Демократични протести или въстание - Губернаторът на Хонконг обвинява Запада в двойни стандарти