Иван Петков: Странно беше усещането да съм от другата страна