Учениците от 5 до 12 клас и студентите се връщат в клас само за практики и упражнения