Шест пъти са нараснали ромите с висше образование у нас