Финансовият министър обяви откога ще се разплащаме с евро