Икономическият министър: 1,3 млрд. лв. стигнаха до бизнеса чрез помощните мерки