Валерий Коровин: Всеки съюз между Русия и Запада е противоестествен