Път с предимство към отвъдното маркиран с 14 знака Б3