Износът от България се е свил със 7,8% от януари до ноември