Държавата ще плаща таксите на студенти с договор за работа след следването