Седем пъти консул, "трети основател на Рим". Гай Марий