14-годишно момче от Израел прави задълбочен анализ на политическите процеси