Директорът на НАП получи по-висока заплата с мотив успехи и по-голямата натовареност