Унгария очаква да задържи бюджетния си дефицит под средния за ЕС