Още една банка финансирала имоти на Тръмп се отрича от него