Предозиране: 14 еднакви пътни знака на участък от 300 м