Хората могат да консумират червеи, разреши евроагенция