Норвегия изисква задължителен тест за коронавирус на границата или глоба от €2000