Насекомите са все по-близо до чиниите на европейците