Мехмед Дикме - милионерът от фотоволтаици, се връща в политиката и от честолюбие