Масово тестване на учители за COVID-19 ще започне на 25 януари