Европeйският регулатор одобри първите насекоми, подходящи за човешка храна