Държавата ще плаща таксите на студенти с договор с работодател за стаж