SOFIX затвори на зелено и с ръст в цената при седем дружества от състава му