Фабрика за вафли, свинеферма и бар на морето "на тезгяха" в мрежата