ХДС на път да избере разединяваща фигура за наследник на Меркел