За опасността от замърсяване на Варненското езеро се е знаело още през 2015 г., но не е предприето н