Потребителските цени в САЩ се увеличиха през декември