$350 000 на ден: Доставките на контейнери и газ по океана удариха нов световен рекорд