Правителството освобождава шефа на "Военна полиция"