Ротацията на полицейските началници ще разбие връзките за контролиране на гласове - Общество и политика