Социалната комисия в НС прие промени в Кодекса за социално осигуряване