Пандемията очаквано свива българския износ и внос - Управление и бизнес