Откриха в река във Флорида ламантин с надпис "Тръмп" на гърба