Черен ден в САЩ: За първи път има толкова починали