4400 брака бяха сключени в София през 2020-а, все по-често - в делник