Revolut подаде молба за издаване на банков лиценз във Великобритания