Правителството направи Виолета Сечкова консул на Южна Корея в Пловдив