Правилата за ваксиниране срещу COVID-19 няма да бъдат детайлизирани