Промени в наредба на екоминистерството съкращават процедурата за премахване на изоставени автомобили