Шестима и доста животни евакуирани от наводнени къщи край Благоевград