Договорът с работодател освобождава студентите от такси в университета