Община Сопот обяви търг на два поземлени имота частна общинска собственост