Какво е общото между сектора на развлеченията и умните градове?