Приходите от нощувки през ноември са се свили с 62.5% - Управление и бизнес