Прегледи при невролог ще се извършват в МЦ „Панагюрище“