Задават се облекчени процедури и финансова помощ за най-малките покривни солари