Медиите отразяват обективно темата за коронавируса, отчита СЕМ